Over ons schepijs

Bij Bonvanie maken we dagelijks schepijs van de beste ingrediënten. Kom langs voor een heerlijk vers bereid ijsje. Hoe we ons ijs bereiden is hieronder te lezen.

Smaken ijs uitkiezen uit de vitrine

IJs – Productieproces

De verse bananen worden gesneden om later verwerkt te worden in het ijs

Mengen van de ingrediënten

De eerste stap tijdens het productieproces is het mengen van de verse ingrediënten.

Pasteuriseren van het ijs

Om vegetatieve micro-organismen te doden wordt de ijsmix gepasteuriseerd. In een continu proces is de hittebehandeling in enkele minuten bij een temperatuur van 85 graden.

Homogeniseren van het mengsel

Om vetafscheiding in het uiteindelijke ijs te voorkomen wordt het mengsel gehomogeniseerd. De vetbolletjes uit de melk worden dan verkleind. Elk vetbolletje heeft een beschermend membraan om zich heen. Als de vetbolletjes verkleind worden, wordt het totale oppervlak van de vetbolletjes vergroot. Het membraan dan niet meer toereikend om het gehele oppervlak te bedekken. Melkeiwitten nemen deze functie over en vormen zich om het nieuwe oppervlak. Homogeniseren houdt in dat de melk met hoge druk door een kleine ruimte wordt geduwd. De druppels worden gestrekt, door een nauwe opening en breken op in kleine druppels. Door het homogeniseren wordt het ijs nogmaals goed gemengd.

Koelen & rijpen

In enkele minuten wordt de ijsmix gekoeld naar 2 graden. Het mengsel krijgt minstens 12 uur de tijd om te rijpen op deze temperatuur. Rijpen houdt in dat de vetbolletjes uitkristalliseren. Uitgekristalliseerde vetbolletjes zijn later in het proces nodig om structuur op te bouwen. De vetbolletjes zorgen ervoor dat lucht kan worden vastgehouden.

Toevoegingen aan het ijs

Na de gekoelde opslag kan de smaak worden toegevoegd. De smaak wordt pas toegevoegd na het pasteuriseren en het homogeniseren. Bij verhitten kan namelijk de smaak verloren gaan.

IJs aanbieden door medewerkster
IJs scheppen uit de vitrine

Belucht & Vriezen 

Het ijs wordt bevroren om de gewenste structuur te verkrijgen. In het eerste vriesproces wordt de temperatuur van het ijs tot enkele graden onder het vriespunt gebracht. Tegelijk met het invriezen wordt lucht in het product gemengd. De lucht geeft het product de gewenste luchtige structuur. Ook kunnen in deze stap de toevoegingen (bijvoorbeeld chocolade voor straciatella) toegevoegd worden. Door deze vriesstap snel uit te voeren worden vele kleine ijskristallen gevormd, dat cruciaal is voor een goede kwaliteit van het ijs.

Harden van het ijs

In deze stap wordt het ijs binnen enkele minuten naar een temperatuur tussen de -23 en -40 graden gebracht. Nu is het perfecte ijs klaar voor onze verkoop.

Allergenenkaart

Allergieën

Bij Bonvanie wordt veel aandacht besteed aan allergieën. In de productie wordt schoon en via een bepaalde volgorde gewerkt zodat eventuele sporen worden uitgesloten. Op onze ijsvitrine in de winkels kunt u onze specificatie betreffende onze allergieën vinden, u kunt natuurlijk ook een van onze medewerkers vragen!