Trots op onze cacao

Bij Bonvanie vinden we dat de boeren die onze cacao verzorgen een eerlijke prijs moeten krijgen voor hun harde werken, maar ook dat de boer de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Daarom kiezen we uitsluitend voor Cocao Horizons als keurmerk van onze chocolade. Deze organisatie zet zich niet alleen in voor eerlijke prijzen en de boer, maar ook voor de rest van het dorp waar de boeren in leven. Het keurmerk focust zich op drie verschillende aspecten: de boeren, de gemeenschap en het milieu.

Een cacaoboer laat een geopende cacaoboon zien
Een cacaoboer met zijn cacaoboom

De cacaoboeren

Cocoa Horizons verzorgt trainingen en opleidingen voor de boeren om meer te leren over het vak. Hierdoor kunnen de boeren zich verder ontwikkelen en daarmee bouwen aan een betere toekomst. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • De grond waarop ze werken en hoe deze te verzorgen
  • Het behandelen van ziekten en onkruiden op een verantwoorde wijze
  • Taal en rekenen
  • Kinderen en educatie
  • De gezondheid en veiligheid van de boeren

Dit zijn slechts enkele van de vele aspecten die worden behandeld in de opleidingen. Als afnemer van deze cacao zijn we trots dat we chocolade met dit keurmerk kunnen aanbieden. Dit keurmerk staat niet alleen garant voor een eerlijke prijs, maar ook voor ondersteuning en begeleiding van de boer bij het ontwikkelen van een betere toekomst. Zo bouwen we samen aan een betere wereld.

De gemeenschap

Niet alleen de cacaoboeren worden ondersteunt door Cocoa Horizons, maar ook de leefgemeenschap van de boeren krijgt hulp. In veel dorpen is er bijvoorbeeld gebrek aan infrastructuur, toegang tot water, basisgezondheid en school. Ook mogen veel vrouwen in deze dorpen niet naar school en hebben ze geen recht op een eigen stuk land. Cocoa Horizons draagt bij aan vooruitgang op al deze gebieden. Zo is het streven dat alle kinderen educatie krijgen en worden er kansen gecreëerd voor vrouwen die graag een eigen stuk land willen beheren. Ook kunnen de vrouwen lessen volgen over hoe ze succesvol een eigen bedrijf kunnen starten. De boeren hebben hierdoor niet alleen zelf een beter bestaan, maar ook hun leefomgeving gaat erop vooruit.

Het transport van de cacao met de vrachtwagen
Een cacaoboer met zijn grond

Het milieu

Omdat het milieu de basis is van een gezond bestaan van de mens, dier en (cacao)plant, besteedt Cocoa Horizon hier veel aandacht aan. Zo richten ze zich erop dat de CO2-uitstoot wordt verminderd en zetten ze zich in tegen ontbossing. Wanneer dit niet gebeurt, blijft het milieu in een slechte staat: bossen verdwijnen in een rap tempo en de uitstoot van CO2 blijft aanzienlijk hoog. De boeren leren in de trainingen hoe ze duurzaam kunnen verbouwen. In een eerder stadium was te zien dat boeren de grond meer dan maximaal benutten omdat de nood aan geld hoog was. Dankzij het keurmerk Cocoa Horizons leren de boeren hoe ze beter met de grond om kunnen gaan waardoor ze nu en in de toekomst genoeg geld verdienen om van rond te komen.

Bij Bonvanie zijn we trots dat al onze chocolade gekeurd is door Cocoa Horizons. We willen dat onze producten van grondstof tot eindproduct een goede bijdrage levert. Of het nou de glimlach van de klant is of een hele gemeenschap die het leven weer op kan bouwen. Daar staat dit keurmerk garant voor.